Elektronisko dokumentu meklēšana

Rīgas domes lēmumu projekti (t.sk. saistošo noteikumu projekti), Rīgas domē pieņemtie dokumenti no 01.01.2006., tai skaitā, saistošie noteikumi, lēmumi, ieteikumi, nolikumi, instrukcijas iekšējie noteikumi. Latvijas Republikas normatīvie akti, kuri pamato Rīgas domes pieņemto dokumentu izdošanu.

Meklēšana iespējama pēc jebkura izvēles lauka.no 39

Dokumentu skaits: 767

Dokumenta veids
Dok.
Num.
Dokumenta nosaukums Skatīt
dokumentu
Dokumenta datums Spēkā no Spēkā līdz
RD Lēmums
RD-24-3785-lē Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa darbības izbeigšanu komisijā un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanas termiņu
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3784-lē Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” 2023. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3783-lē Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības satiksmes infrastruktūras projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošanu un finansēšanu
03.07.2024 10.07.2024 -
RD-24-3782-lē Par grozījumu Rīgas domes 03.11.2009. lēmumā Nr. 532 "Par zemesgrāmatā uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārda reģistrētās dzīvojamās mājas pašvaldības bilancē esošo dzīvokļu Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30, Nr. 31 Hāpsalas ielā 5, Rīgā, privatizācijas uzsākšanu, kā arī zemesgabala (kadastra Nr. 01000152041) un atsevišķu dzīvojamo istabu Hāpsalas ielā 5, Rīgā, saglabāšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3781-lē Par grozījumiem Rīgas domes 04.09.2001. lēmumā Nr. 369 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 37 apstiprināšanu"
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3780-lē Par grozījumu Rīgas domes 04.09.2001. lēmumā Nr. 373 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 41 apstiprināšanu"
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3779-lē Par kļūdas labošanu Rīgas domes 15.05.2024. lēmumā Nr. RD-24-3630-lē
03.07.2024 11.07.2024 -
RD-24-3778-lē Par Rīgas domes 17.04.2024. lēmuma Nr. RD-24-3551-lē atcelšanu daļā
03.07.2024 11.07.2024 -
RD-24-3777-lē Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu un pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3776-lē Par Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2024.-2028. gadam
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3775-lē Par grozījumiem Rīgas domes 29.12.2021. lēmumā Nr. 1112 “Par energopārvaldības sistēmas ieviešanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3774-lē Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas 2023. gada vadības pārskata apstiprināšanu
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3773-lē Par Rīgas 93. vidusskolas nosaukuma maiņu
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3772-lē Par grozījumu Rīgas domes 23.10.2012. lēmumā Nr. 5376 “Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”
03.07.2024 01.09.2024 -
RD-24-3771-lē Par grozījumu Rīgas domes 02.10.2012. lēmumā Nr. 5340 “Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”
03.07.2024 01.09.2024 -
RD-24-3770-lē Par grozījumu Rīgas domes 14.06.2023. lēmumā Nr. RD-23-2645-lē “Par Rīgas valstspilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu, nolikumu un apziņošanas shēmu”
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3769-lē Par atļauju atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles telpās Latgales ielā 357, Rīgā
03.07.2024 11.07.2024 -
RD-24-3768-lē Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
03.07.2024 06.07.2024 -
RD-24-3767-lē Par atlaides piemērošanu pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā aprēķinā objektam “Biroju ēkas būvniecība Roberta Hirša ielā 1, Rīgā”
03.07.2024 10.07.2024 -
RD-24-3766-lē Par dāvinājuma pieņemšanu no “Swedbank” AS
03.07.2024 06.07.2024 -