Elektronisko dokumentu meklēšana

Rīgas domes lēmumu projekti (t.sk. saistošo noteikumu projekti), Rīgas domē pieņemtie dokumenti no 01.01.2006., tai skaitā, saistošie noteikumi, lēmumi, ieteikumi, nolikumi, instrukcijas iekšējie noteikumi. Latvijas Republikas normatīvie akti, kuri pamato Rīgas domes pieņemto dokumentu izdošanu.

Meklēšana iespējama pēc jebkura izvēles lauka.no 24

Dokumentu skaits: 464

Dokumenta veids
Dok.
Num.
Dokumenta nosaukums Skatīt
dokumentu
Dokumenta datums Spēkā no Spēkā līdz
RD Lēmums
1511 Par objekta "Piemineklis Padomju armijas karavīriem - Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem" demontāžu
13.05.2022 14.05.2022 -
1510 Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2022. gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu
27.04.2022 29.04.2022 -
1509 Par piekrišanu SIA "Rīgas 1. slimnīca" dāvinājumam (ziedojumam) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai
27.04.2022 29.04.2022 -
1508 Par atļauju atvērt totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles telpās Aspazijas bulvārī 22, Rīgā
27.04.2022 29.04.2022 -
1507 Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna
27.04.2022 05.05.2022 -
1506 Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna
27.04.2022 05.05.2022 -
1505 Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna
27.04.2022 05.05.2022 -
1504 Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna
27.04.2022 05.05.2022 -
1503 Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna
27.04.2022 05.05.2022 -
1502 Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna
27.04.2022 05.05.2022 -
1501 Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna
27.04.2022 05.05.2022 -
1500 Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna
27.04.2022 05.05.2022 -
1499 Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna
27.04.2022 05.05.2022 -
1498 Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna
27.04.2022 05.05.2022 -
1497 Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna
27.04.2022 05.05.2022 -
1496 Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju projekta "Gustava Zemgala gatves būvprojekta izstrāde" īstenošanu
27.04.2022 29.04.2022 -
1495 Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju projekta "Novērošanas kameru ierīkošana dabas liegumos un kāpās" īstenošanu
27.04.2022 29.04.2022 -
1494 Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju projektu higiēnas prasību nodrošināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības sešās pirmsskolas izglītības iestādēs un vienā vispārējās izglītības iestādē īstenošanu
27.04.2022 29.04.2022 -
1493 Par Rīgas valstspilsētai stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanas un pārbūves īstenošanu
27.04.2022 29.04.2022 -
1492 Par sadarbību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" ietvaros īstenojamā projekta "Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētai" īstenošanā
27.04.2022 29.04.2022 -