Elektronisko dokumentu meklēšana

Rīgas domes lēmumu projekti (t.sk. saistošo noteikumu projekti), Rīgas domē pieņemtie dokumenti no 01.01.2006., tai skaitā, saistošie noteikumi, lēmumi, ieteikumi, nolikumi, instrukcijas iekšējie noteikumi. Latvijas Republikas normatīvie akti, kuri pamato Rīgas domes pieņemto dokumentu izdošanu.

Meklēšana iespējama pēc jebkura izvēles lauka.no 53

Dokumentu skaits: 1058

Dokumenta veids
Dok.
Num.
Dokumenta nosaukums Skatīt
dokumentu
Dokumenta datums Spēkā no Spēkā līdz
RD Lēmums
1041 Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piekrītošo zemes vienību (kadastra apzīmējumi: 01001250340; 01001256443) apgrūtināšanu ar sanitāro aizsargjoslu
24.11.2021 26.11.2021 -
1040 Par grozījumiem Rīgas domes 08.05.2001. lēmumā Nr. 45 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 2 apstiprināšanu"
24.11.2021 26.11.2021 -
1039 Par teritorijas starp Rusova ielu, Ķīšezera ielu, Talejas ielu un Cirīša ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu
24.11.2021 26.11.2021 -
1038 Grozījums Rīgas domes 18.12.2019. lēmumā Nr. 2844 "Par iekasēto naudas sodu par administratīvajiem pārkāpumiem sadalījumu"
24.11.2021 26.11.2021 -
1037 Par SIA "Getliņi EKO" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu
24.11.2021 26.11.2021 -
1036 Par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu
24.11.2021 26.11.2021 -
1035 Par atbalstu Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem finālturnīra (EuroBasket 2025) sarīkošanā
24.11.2021 26.11.2021 -
999 Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 31 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu
10.11.2021 12.11.2021 -
998 Par Rīgas domes 23.05.2018. lēmuma Nr. 1227 "Par zemesgabala Stokholmas ielā 26A lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
10.11.2021 12.11.2021 -
997 Par grozījumiem Rīgas domes 15.06.2010. lēmumā Nr. 1582 "Par amatiem Rīgas pilsētas pašvaldībā, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)"
10.11.2021 12.11.2021 -
996 Par dāvinājuma pieņemšanu no SIA "Mikrotīkls"
10.11.2021 12.11.2021 -
995 Par atļauju Gundegai Muceniecei savienot amatus
10.11.2021 12.11.2021 -
994 Par Zanes Drozdas iecelšanu Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas "Rīdzene" direktora amatā
10.11.2021 12.11.2021 -
993 Par Ināras Prosvirjakovas iecelšanu Rīgas 254. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā
10.11.2021 12.11.2021 -
992 Par Natālijas Vonogas iecelšanu Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā
10.11.2021 12.11.2021 -
991 Par Agneses Bēces iecelšanu Rīgas 88. vidusskolas direktora amatā
10.11.2021 12.11.2021 -
1034 Par aizņēmumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju projekta "Ēkas Ojāra Vācieša ielā 2 funkciju nomaiņa" īstenošanai
10.11.2021 12.11.2021 -
1033 Par aizņēmumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu higiēnas prasību nodrošināšanas darbu investīciju projektu īstenošanai
10.11.2021 12.11.2021 -
1032 Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Rusova ielā 6A-9, Rīgā, atsavināšanu
10.11.2021 12.11.2021 -
1031 Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Miera ielā 41-20, Rīgā, atsavināšanu
10.11.2021 12.11.2021 -