Elektronisko dokumentu meklēšana

Rīgas domes lēmumu projekti (t.sk. saistošo noteikumu projekti), Rīgas domē pieņemtie dokumenti no 01.01.2006., tai skaitā, saistošie noteikumi, lēmumi, ieteikumi, nolikumi, instrukcijas iekšējie noteikumi. Latvijas Republikas normatīvie akti, kuri pamato Rīgas domes pieņemto dokumentu izdošanu.

Meklēšana iespējama pēc jebkura izvēles lauka.no 46

Dokumentu skaits: 906

Dokumenta veids
Dok.
Num.
Dokumenta nosaukums Skatīt
dokumentu
Dokumenta datums Spēkā no Spēkā līdz
RD Lēmums
6 Par pārstāvju izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomei
05.10.2020 06.10.2020 -
5 Par Rīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju
05.10.2020 06.10.2020 -
4 Par Rīgas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu
05.10.2020 05.10.2020 -
3 Par Viļņa Ķirša, Edvarda Smiltēna, Lindas Ozolas ievēlēšanu Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku amatos
02.10.2020 02.10.2020 -
2 Par Rīgas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
02.10.2020 02.10.2020 -
1 Par Rīgas domes Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu
02.10.2020 02.10.2020 -
750 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)"
17.09.2020 19.09.2020 -
749 Par grozījumiem Rīgas domes 29.05.2019. lēmumā Nr. 2321 "Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība"
17.09.2020 19.09.2020 -
748 Par Gunas Eglītes iecelšanu Rīgas Sociālā dienesta vadītāja amatā
17.09.2020 19.09.2020 -
747 Par pilnvarojumu SIA "Rīgas meži" slēgt zemes nomas līgumus
17.09.2020 19.09.2020 -
746 Par iesnieguma par zaudējuma atlīdzinājumu noraidīšanu
17.09.2020 28.09.2020 -
745 Par gadījuma, kas saistīts ar zaudējuma atlīdzinājumu, izvērtējumu un prasījumu atlīdzināt zaudējumu
17.09.2020 19.09.2020 -
744 Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - mākslinieka darbnīcas Akmeņu ielā 15-80A, Rīgā, atsavināšanu
17.09.2020 19.09.2020 -
743 Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Duntes ielā 52-21, Rīgā
17.09.2020 19.09.2020 -
742 Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Duntes ielā 52-20, Rīgā
17.09.2020 19.09.2020 -
741 Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Duntes ielā 52-9, Rīgā
17.09.2020 19.09.2020 -
740 Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Duntes ielā 52-8, Rīgā
17.09.2020 19.09.2020 -
739 Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Olīvu ielā 7-7, Rīgā
17.09.2020 19.09.2020 -
738 Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Buļļu ielā 44-1, Rīgā
17.09.2020 19.09.2020 -
737 Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Olīvu ielā 7-4, Rīgā
17.09.2020 19.09.2020 -